Facebook VK Skype Українська Polski

Wsparcie procesów produkcyjnych i logistycznych

Informacja o zmianie siedziby i adresu korespondencyjnego

Grupa ASR Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, że w dniu 27.04.2018 r. nastąpiło przekształcenie Firmy Usługowej ASR w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Grupa ASR Sp. z o.o.

Zmiana formy prawnej, nie ma wpływu na kontynuację dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej oraz na ważność zawartych wcześniej umów z Firmą Usługową ASR. Grupa ASR Sp. z o.o. przejęła wszelkie prawa i obowiązki Firmy Usługowej ASR.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

Grupa ASR Sp. z o.o.
ul. Jana Sobieskiego 17 a
43- 502 Czechowice- Dziedzice

Grupa ASR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000726928, NIP 6521743020, REGON 380073705


facebook